Aile Dizimi ve Vicdan

Birçok kişiye göre vicdan, hayattaki her durumda uymamız gereken en yüksek ve nihai otoritedir. Bu, hayatta kalmamızın vicdana uymakla ilgili olduğu gerçeğiyle ilgilidir.

  1. Her ailenin kendi vicdanı vardır. Vicdanımızın yardımıyla, bu aileye ait olmamıza izin verilmesi için ne yapıp yapmamamız gerektiğini doğrudan algılarız. Bu vicdanın talimatlarına uyarsak, vicdanımız iyidir. Bunun anlamı: Ait olabileceğimizden emin hissederiz.
  2. Vicdanımızın talimatlarına uymazsak vicdanımız kötüdür. Kendimizi suçlu hissederiz. Vicdanımız kötü olduğunda ve kendimizi suçlu hissettiğimizdeki his tam olarak nedir?
  3. Kötü vicdan, iyi vicdanımızı yeniden kazanmak için davranışlarımızı değiştirmemize neden olan şeydir, böylece grubumuza ait olma hakkımızdan yeniden emin oluruz.

(Burada iyi vicdan ifadesi, ailenin ortak vicdanıyla uyumlu vicdan anlamında kullanılmıştır. Kişi vicdanen rahattır, aileye ait olması bakımından “iyi”dir, aksi durumda ise aileye ait olmadığı için “kötüdür”.)

İyi vicdan ve kötü vicdan ile ilgili temel hata, vicdanımızın genel bir geçerliliği olduğunu düşünmemizdir, yani sadece bizim için değil tüm insanlar için. Bu nedenle birçok insan vicdanını Tanrı'nın ruhundaki sesi olarak görür.

Farklı ailelerden gelen kişilerin aynı şeyi düşündüğünü göz önüne aldığımızda, başkasının vicdanının talimatları bizim vicdanımızın talimatlarından büyük ölçüde farklı olsa da, iki kişinin de vicdanına başvurduğunda ortaya çıkan zorlukları anlarız. Başkalarını onların vicdanlarına değil de kendi vicdanlarına uymaya zorlamak isterler.

Ailede Vicdan

Aile vicdanının standartlarına aykırı davranan kişi ailesinden dışlanır. Bu dışlama, ailenin vicdanı tarafından haklı çıkarılır ve o kişinin dışlanması talep edilir. Bu bazen bu üyenin öldürülmesine kadar gidebilir. Ya da ailesinde evlilik dışı çocuk sahibi olmak bir utanç olarak kabul edildiğinden, bir kadın çocuğunu saklar ve başkasına verir. Ya da kendisi dışlanmaktan korktuğu için çocuğu aldırır.

Burada iyi vicdanın nasıl yaşamı tehdit edebildiğini görüyoruz. Tersini düşünürsek, bir kadın bu şartlar altında bir çocuğu başkasına verdiğinde veya aldırttığında, denge sebebiyle bedel ödeyerek kendini suçluluk duygusundan kurtarmak ister. Hastalanabilir ya da ölmek isteyebilir.
Ama herkesin kendi bedelini kendisi ödemesi gerekmez. Başka birisinin onların adına bedel ödemesi yeterlidir. Bu da bir vicdan hareketidir. Bedel ödemenin kişisel olması gerekmez.

Bedel ödemeyi kim ister? “Vicdanın Tanrısı”. Ona sunulan tüm fedakarlıklar, özellikle tüm çocuk kurbanlar, bir anlaşmazlığı, çatışmayı çözmeye yarar. Yani, bir dışlanmayı telafi etmeye hizmet ederler.

Bu, telafinin şu anlamda bir yer değiştirmesidir: önce fedakarlık, sonra onay. Bu vicdan hareketi, çocukların ebeveynlerini kurtarmak için onların yerine hastalanmak ya da ölmek istemelerinin arkasındaki şeydir. Aynı zamanda bu vicdan hareketi, her trajedinin arkasındaki temel harekettir. Ancak, burada bir hiyerarşi ihlali vardır: Altta olan birinin hiyerarşinin ihlali edildiğinin farkında olmadan bir üstün yerini aldığı bir hiyerarşi ihlali.

Neden? Vicdan onlara, böylece ailelerine ait olmayı daha çok hak ettiklerini söyler.

Çift İlişkisinde Vicdan

Bir çiftte vicdanın neden olabileceği karışıklık, her bir eşin diğerini kendi vicdanına çevirmeye çalışması gerçeğinde görülebilir. Diğerinin davranışını kendi vicdanlarına göre ölçüp iyi ya da kötü olarak yargılarlar. Bu her iki eş için de geçerlidir. Bu karşılıklı sevgi ve saygıyı azaltarak, ilişkilerde birçok tartışmalara sebep olur. Özellikle de çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunda.

Çift İlişkisindeki “Evet”

Kendimizi çift ilişkimizdeki vicdanın neden olabileceği karışıklıklardan nasıl kurtarabiliriz? Eşimizi, ailesini ve onların vicdanlarını bizimkine eşit görerek. Onun için onlara şöyle deriz: “Seni olduğun gibi seviyorum, tam olarak olduğun gibi. Anneni olduğu gibi seviyorum, tam olarak olduğu gibi. Babanı olduğu gibi seviyorum, tam olarak olduğu gibi. Aileni olduğu gibi seviyorum, olduğu gibi, çünkü o benimkine eşittir”. Böylece vicdanımızın sınırlarının ötesine bir sevgi adımı atmış oluruz.

Aynısını çocuklarımızla da yapabiliriz. Burada, her şeyden önce, bu adımda başarılı olup olmadığımızı kontrol edebiliriz. Örneğin, bir çocuğa içimizden ve hatta açıkça söyle dersek: "Sende babanı olduğu gibi seviyorum ve bir gün baban gibi olursan mutlu olurum". Ya da "Sende anneni olduğu gibi seviyorum ve bir gün annen gibi olursan mutlu olurum". Ne olur o zaman çocuğa? Mutlu olur. Çünkü ebeveynlerini oldukları gibi sever. Bu cümlelerin ayrı bir etkisi daha olur. Çocuk, kendi yolu için özgürleşmiş olur.

Vicdan ve Sevgi

Vicdanının peşinden giden biri, başkalarını reddeder. Bir kişinin kendi ailesine ait olmasına izin verilmesi için, başkalarının kendilerinden daha az iyi olduklarını ve kendilerinin başkalarından daha iyi olduklarını düşünmeleri gerekir, çünkü başkaları farklı vicdanlara sahiptirler. Dolayısıyla, vicdan, farklı olanlara saygı ve sevgiye karşıdır. İyi ve kötünün, seçilmişle reddedilmişin, hatta cennetle cehennemin arasındaki farklar, vicdandan ötürüdür.

Bu, Tanrımızı büyük ölçüde vicdanımızın standartlarına göre yarattığımız gerçeğiyle ilgilidir. Bu nedenle, O yalnızca vicdanımızın sevdiklerini sever ve bizim vicdanımızın sevgimizden dışladıklarımızı da sevgisinden dışlar. Elbette vicdanları farklı olanların da kendi vicdanlarına uyan bir Tanrıları vardır. Onlar da vicdanlarına ve Tanrılarına uyarak başkalarını dışlarlar. Bu şekilde, bizlerin iyi vicdanı ve diğerlerinin iyi vicdanı, insanları, halkları ve dinleri ayıran bir ayrım çizgisi haline gelir. İyi vicdanları onları birbirine düşürür. Başkalarına yapılan en kötü zulmü haklı çıkarır, örneğin din savaşlarında olduğu gibi.

İngilizce'den Türkçe'ye tercüme TheHome Workshops ekibi tarafından yapılmıştır. Başka mecralarda paylaşmak isterseniz referans verilmesi gerekmektedir.

İlgili İçerik

Aile Dizimi: Ölümler, Fail – Kurban İlişkisi, Toplumsal Çatışmalar

Bert Hellinger ile yapılan röportajının üçüncü bölümü:

Talihsizliği ya da ölümü aileye avantaj ve kazanç olarak dönenlere örnek verebilir misiniz?

Devamını oku...


Aile Dizimi: Hastalıklar, Bağımlılıklar, Aile Diziminde Çalışılan Konular, Temel Yasalar

Bert Hellinger ile yapılan röportajının ikinci bölümü:

Tedavi yöntemleriniz, ağır hasta olan kişiler için de geçerli mi?

Evet, özellikle sorun veya hastalığın sistemik sonuçlardan kaynaklandığı veya en azından katkıda bulunan bir neden olduğu durumlarda.

Devamını oku...


Aile Dizimi: Aile Ruhu, Aile Dizimi, Aile Dizimine Kimler Dahildir?

Aile ruhu nedir?

Aile konusunda çalışmaya başladığımızda, ortak bir prensip ya da güç tarafından yönlendirildiklerine tanıklık ederiz ve ben buna aile bilinci diyorum. Ailenin bazı üyelerinin bilinçsiz bir şekilde belli davranışlara yönelebildiğini gözlemleriz; örneğin eğer aile üyelerinden biri dışlanmış ya da unutulmuşsa, mesela ailede erken ölen bir çocuk, artık kardeşler arasında sayılmıyorsa,

Devamını oku...


Aile Dizimi ve İlişkiler Üzerine Sohbet

Devani Dilek Yıldız'dan yakın ilişkilerimize ve içine doğduğumuz aile sistemine ait çarpıcı gerçekler üzerine harika bir sohbet ve rehberli bir aile dizimi meditasyonu. Keyifli seyirler ve şifalı dokunuşlar diliyor


Kalıtsal Aile Travmaları ve Aile Dizimi

Ayhan Çakmur, Bert Hellinger'in de öğrencisi olmuş ve birçok yabancı hoca ile birlikte çalışmalar yürüten kurucumuz, Devani Dilek Yıldız'ı kanalında ağırlayarak, aile dizimi ve kalıtsal travmalarla ilgili pek çok önemli soruyu araştırıyor.