Kullanım Şartları

1. Sözleşmenin Onaylanması
thehomeworkshops.com üyesi olmak için, önce sitedeki üye kayıt formunu doldurmanız ve thehomeworkshops.com kullanım şartlarına uymayı kabul ve taahhüt etmiş olmanız gereklidir.

2. Hizmetlerin Tanımı
thehomeworkshops.com kullanım şartlarını onaylayan üyelerine Internet ortamından ücretli içeriğe veya üyelere özel içeriğe erişim imkanı sunar.

3. thehomeworkshops.com üyelik sistemi

 • thehomeworkshops.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olur.
 • 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez.
 • 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. thehomeworkshops.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 • thehomeworkshops.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü şahıs ve şirketlerle paylaşmaz.
 • Kullanıcının thehomeworkshops.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir.

4. Üye'nin yükümlülükleri
Üye thehomeworkshops.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • thehomeworkshops.com tarafından verilen hizmetlerin telif hakkının thehomeworkshops.com'a ait olduğunu, bu içeriği hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, başka kişilerle paylaşmayacağını, başka platformlardan ve kanallardan satmayacağını,
 • thehomeworkshops.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifadelerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve thehomeworkshops.com'un bunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • thehomeworkshops.com'da sunulan hizmetlere thehomeworkshops.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce erişilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan ötürü thehomeworkshops.com'un sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 • Reklam yapmamayı,
 • thehomeworkshops.com'dan izin almadan thehomeworkshops.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • thehomeworkshops.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde thehomeworkshops.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • thehomeworkshops.com'un kendi sitesini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye yani 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • thehomeworkshops.com tarafından gönderilen e-postaların kullanıcının eline ulaşmamasından dolayı thehomeworkshops.com’un sorumlu tutulamayacağını,
 • Üye satın almış olduğu veya ücretsiz katıldığı çalışmayı uygulamasına engel olacak fiziksel ya da ruhsal sağlık problemi var ise psikolog, psikiyatrist ya da tıp doktoruna gitmesi gerektiği ile ilgili uyarıldığını, bu çalışmanın etkileri ile ilgili tüm sorumluluğu üzerine aldığını, çalışma esnasında ve sonrasında kendi sağlığından tüm olarak sorumlu olduğunu, thehomeworkshops.com'u kendi sağlığında meydana gelen değişiklikler konusunda sorumlu tutamayacağını

Kabul ve taahhüt eder.

5. thehomeworkshops.com'a verilen yetkiler

 • thehomeworkshops.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı thehomeworkshops.com'un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • thehomeworkshops.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
 • thehomeworkshops.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında gönderilen mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı thehomeworkshops.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • thehomeworkshops.com, ileride doğacak teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • thehomeworkshops.com üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. thehomeworkshops.com ilave hizmetler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.