İnsanlarla Çalışmak

İnsanlarla Çalışmak

Svagito ile birbirinden bağımsız 6 modülden oluşan bu programın tamamına katılarak muhteşem bir yolculuğa ve donanıma açılabilir ya da aralarından istediklerinize, ihtiyaç halinde hazırlık grubu ya da seansına katılarak  bağımsız modüller halinde de katılabilirsiniz. Bu programlar öncelikle, insanlarla çalışan ya da çalışmaya niyetli bir yolculukta olan ya da meditasyon ve kişisel farkındalık yolunda belirli bir deneyimde olan kişilere yönelik olup öngörüşme gerekliliği vardır. Bu çalışmanın sayılamayacak kadar çok kazanımlarından biri; Kişiyi, insanlarla çalışırken ve yaşamda eforsuz ve rahat bir alandan, daha derin gerçeğiyle bağlantıya geçirebilme kapasitesinin uyandırılabilmesidir. Kendimiz ya da danışanımız için ruhsal transformasyonu nasıl sağlayabileceğimizi, meditatif bir alandan bunu nasıl destekleyebileceğimizi öğreniriz.

Modül 1: Mevcudiyet ve Farkındalık

Modül 2: Sevgi ve İlişkiler

Modül 3: İçsel Kadın - İçsel Erkek

Modül 4: Beden ve Duygular

Modül 5: Travmayı İyileştirmek

Modül 6: Vizyon ve Yaratıcılık